Om DIPI

Iskæmisk hjertesygdom er en meget hyppig sygdom og dødsårsag. Kosten antages at spille en væsentlig rolle for opståen af iskæmisk hjertesygdom, men det er fortsat uafklaret, hvilken kost vi bør spise.

Vi får tilstrækkeligt eller for meget at spise. Vi ønsker derfor i dette projekt i modsætning til tidligere studier at fokusere på kostens kvalitative sammensætning. Med udgangspunkt i danske, europæiske og ameri­kanske data vil vi studere kostmønstre samt udbytning af fødevarer og energigivende næringsstoffer.

På baggrund af forskning vil vi udvikle forslag til nye kostanbefalinger. På befolkningsniveau vil vi sammen­holde effekten af målrettede kostanbefalinger med generelle anbefalinger. Projektet vil bidrage til fore­byggelsen af hjertekarsygdom ved at understøtte udvikling og implementering af nye kostanbefalinger.

Tilgangen og resultaterne kan fungere som model for lignende arbejde i relation til andre folkesygdomme. Samfundsmæssigt vil gevinsten være færre syge og længere levetid for befolkningen samt færre udgifter til dyr, ofte livslang behandling af syge.

Projektet vil endvidere understøtte den danske fødevareindustris muligheder for innovation og markedsføring af konkurrencedygtige, sunde produkter både herhjemme og på det internationale marked.